Türkiye Dışında Halı

deco_109616952

Türkiye dışında, el tezgâhlarında yapılan halıların en ehemmiyetli üretim yerleri, başta İran olmak üzere Kafkasya ve Kuzey Afrika ülkeleridir. Yazılı kaynaklardan bilindiği kadarıyla 10. asırda Huzistan, Buhara ve Fars’ta halı dokunmaktaydı. İlk İran halı misallerine 14. asırda yapılmış minyatürlerde rastlanır. İran halı sanatı en parlak yarıyılını, 17. asırda yaşadı. İran halıları içinde Madalyonlu ve Herat halıları en çok yeğ yakalananlardı.

En namlıları da Şiraz, Ferhan, Horasan, Sine, Tebriz bölgelerinde yapılanlardır. Kafkas halılarında geometrik motifler hakimdir. İran tesiri görülmekle beraber hayvan ve ejder motiflerine ağırlık verilmiştir. Dağıstan, Mahcevan, Tiflis, Batum, Gence, Şirvan başlıca imal merkezleridir. Dünyanın muhtelif yerlerinde halı değdiği öğrenilmektedir. Ancak bu halılar Türk halıları kadar namlı ve bedelli değildir. Misalin Orta Asya’da Semerkant, Kaşgar, Buhura gibi merkezlerde, Afganistan ve Hindistan’da üretilen halılar, Türk halıları kadar ehemmiyet kazanmıştır. İnsanlık tarihinin ilerleyen yarıyıllarında halıcılık doğuda ehemmiyetli bir uyum kaynağı ve sanat taşıtı olmaya başladı. Altın ve gümüşten üretilen iplikler kullanılarak değen ve bedelli taşlarla süslenen halılar bir müddet sonra kervanlar ile batıya taşınmaya başlandı. Avrupa’nın halı kültürüyle tanışması da bu biçimde asıllaşmış oldu. Avrupa’da da halı değdiği öğrenilmektedir. Ancak bu halılar daha çok duvar halılarıdır.

Geri
WhatsApp
Telegram
E-posta

Menü